• Hỗ trợ trực tuyến
 • Phụ trách bán hàng Hà Nội
  0963 355 966
  noithat.phutai
 • Phụ trách bán hàng TP.HCM
  0987 117 138
  noithat.phutai
 • Trực văn phòng
  0913 55 1902 - 08. 3995 3969
  noithat.phutai

Két Sắt BOFA nhập khẩu

 
 
Két sắt vân tay điện tử BDX-5D1 53F
Két sắt vân tay điện tử BDX-5D1 53F
Giá hãng: 8.800.000₫Giá KM: 7.400.000₫
Két sắt vân tay điện tử BDX-5D1 45F
Két sắt vân tay điện tử BDX-5D1 45F
Giá hãng: 8.000.000₫Giá KM: 6.200.000₫
Két sắt nhập khẩu FDX-AD30
Két sắt nhập khẩu FDX-AD30
Giá hãng: 7.600.000₫Giá KM: 6.900.000₫
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDX-AD30F
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDX-AD30F
Giá hãng: 10.600.000₫Giá KM: 8.900.000₫
 
Két sắt nhập khẩu FDX-AD40
Két sắt nhập khẩu FDX-AD40
Giá hãng: 8.300.000₫Giá KM: 7.500.000₫
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDX-AD40F
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDX-AD40F
Giá hãng: 11.400.000₫Giá KM: 9.500.000₫
Két sắt nhập khẩu FDX-AD45
Két sắt nhập khẩu FDX-AD45
Giá hãng: 10.000.000₫Giá KM: 8.900.000₫
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDX-AD45F
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDX-AD45F
Giá hãng: 12.700.000₫Giá KM: 11.200.000₫
 
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D53
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D53
Giá hãng: 12.400.000₫Giá KM: 11.600.000₫
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D60
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D60
Giá hãng: 13.800.000₫Giá KM: 12.700.000₫
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D60F
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D60F
Giá hãng: 17.500.000₫Giá KM: 15.999.000₫
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D70
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D70
Giá hãng: 16.800.000₫Giá KM: 14.300.000₫
 
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D70F
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D70F
Giá hãng: 18.800.000₫Giá KM: 16.500.000₫
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D80
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D80
Giá hãng: 20.000.000₫Giá KM: 17.999.000₫
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D80F
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D80F
Giá hãng: 22.200.000₫Giá KM: 19.000.000₫
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D100
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D100
Giá hãng: 27.500.000₫Giá KM: 25.000.000₫
 
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D100F
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D100F
Giá hãng: 29.500.000₫Giá KM: 27.000.000₫
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D120
Két sắt nhập khẩu FDG-A1D120
Giá hãng: 34.500.000₫Giá KM: 31.000.000₫
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D120F
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D120F
Giá hãng: 36.500.000₫Giá KM: 33.000.000₫
Két sắt nhập khẩu điện tử Bofa FDG-A1D150
Két sắt nhập khẩu điện tử Bofa FDG-A1D150
Giá hãng: 48.000.005₫Giá KM: 40.900.000₫
 
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D150F
Két sắt vân tay điện tử Bofa FDG-A1D150F
Giá hãng: 50.000.000₫Giá KM: 45.000.000₫
Két sắt nhập khẩu vân tay điện tử Bofa BF-V-45BJ
Két sắt nhập khẩu vân tay điện tử Bofa BF-V-45BJ
Giá hãng: 17.500.000₫Giá KM: 12.799.000₫
Két sắt nhập khẩu vân tay điện tử Bofa BF-V-60BJ
Két sắt nhập khẩu vân tay điện tử Bofa BF-V-60BJ
Giá hãng: 23.000.000₫Giá KM: 18.500.000₫
Két sắt nhập khẩu vân tay điện tử Bofa BF-V-70BJ
Két sắt nhập khẩu vân tay điện tử Bofa BF-V-70BJ
Giá hãng: 28.000.000₫Giá KM: 23.500.000₫
 
Két sắt nhập khẩu vân tay điện tử Bofa BF-V-80BJ
Két sắt nhập khẩu vân tay điện tử Bofa BF-V-80BJ
Giá hãng: 31.500.000₫Giá KM: 27.800.000₫
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D130
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D130
Giá hãng: 4.000.000₫Giá KM: 3.600.000₫
Két sắt nhập khẩu vân tay Bofa BGX-5D130F
Két sắt nhập khẩu vân tay Bofa BGX-5D130F
Giá hãng: 6.000.000₫Giá KM: 5.000.000₫
Két sắt nhập khẩu BDX-5D1 45
Két sắt nhập khẩu BDX-5D1 45
Giá hãng: 5.600.000₫Giá KM: 4.800.000₫
 
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D1 53
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D1 53
Giá hãng: 6.700.000₫Giá KM: 5.900.000₫
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D163
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D163
Giá hãng: 7.400.000₫Giá KM: 6.800.000₫
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D173
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D173
Giá hãng: 9.000.000₫Giá KM: 7.800.000₫
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D1-100
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D1-100
Giá hãng: 15.499.997₫Giá KM: 13.500.000₫
 
 Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D1-120
Két sắt nhập khẩu Bofa BGX-5D1-120
Giá hãng: 19.000.000₫Giá KM: 16.200.000₫